MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, Stone White Travel Seyahat Acentesi 10746 Vitamin Extreme Programı 8513 Turizm Bakanlığı A sınıfı Turizm Seyahat Acentesi (ACENTE olarak anılacaktır) “İsali – Gaferli – Avcılar Mahallesi Bilal Eroğlu Caddesi No:50/B 50188 GÖREME / NEVŞEHİR TÜRKİYE”.

1.2. Paket turu ya da hizmeti www.vitaminextreme.net sitesi ve vitaminextreme instagram sayfası üzerinden satın alan kişi (TÜKETİCİ olarak anılacaktır). Tüketici kendisi ve kendisinin dışındaki diğer kişiler adına rezervasyon yaptığı esnada Acente’ye bildirdiği kimlik bilgileri ve adresleri rezervasyon yaptığı sitesi üzerinde bildirdiği şekilde doğru beyanı olarak kabul edilir ve bildirdiği rezervasyon kayıtları ile sözleşmeye taraf olarak kabul edilir.

MADDE 2 – TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

2.1. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

2.2. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ‘ye karşı sorumludur.

2.3. TÜKETİCİ‘nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE‘ye bildirmesi İyi niyetli TÜKETİCİ‘nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.  Tüketici hizmetin ifası esnasında yaşamış olduğu sorunları Acente’ye ya da Acente yetkililerine yazılı olarak bildirmeden Acente’yi maddi ve manevi yıpratacak şekilde hiçbir sosyal platformda tek taraflı hüküm ve yargı içerecek şekilde hareket etmemeyi, beyanda bulunmamayı kabul eder. Tüketiciler oluşabilecek her türlü krizde bu kanallar kullanılmadan organizasyona zarar verecek türden davranışlar sergilemeyeceklerini kabul ve beyan ederler. Aksi durumlarda yanlış ya da gerçeği yansıtmayan beyanlarından sorumlu olacaklarını kabul ederler. Acente yetkilisine yaşadığı sorunla ilgili sözlü ve yazılı olarak (E-Posta) bilgi verir. Sorununun çözülmesi için gerekli işlemler yapılır.

2.4. Sözleşme sahibi misafirlerin kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklardan Acente sorumlu değildir.

2.5. Sözleşmede onayı bulunmayan, ancak sözleşmede ismi geçen (Adına rezervasyon yapılan) ve otel rezervasyonu / günübirlik tur/konaklamalı tura katılan diğer Tüketiciler, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibine/Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi onaylayan Rezervasyon Sahibinin/Tüketicinin işbu sözleşmeyi onaylaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, diğer Tüketiciler, sözleşmede onaylarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede onayı bulunan Rezervasyon Sahibi/tüketici, Acente’nin tüm zararından sorumlu olur. İş bu sözleşme ödemesi yapılan ve alınan tur-konaklamayı ihtiva eder.

2.6. Sözleşmede onayı bulunan rezervasyon sahibi, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı diğer tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğu beyan ve kabul eder. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, Acente’ye karşı otel/günübirlik tur/konaklamalı paket tur bedelinden ve söz konusu devirden doğan tüm ek masraflardan İş bu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

MADDE 3 -PAKET TURLARI

3.1. Tüketici/Katılımcı, sözleşme kapsamında hizmet alacağı/konaklayacağı tesis/otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Acente’ye  ait web sitesinden ve/veya gerekse ilgili siteye ait satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra, sözleşmeyi imzaladığını/yaptığını, diğer Katılımcıları da bilgilendirdiğini/bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı Tüketicilerin/Katılımcıları gün ışığından faydalanamaması, otele/tesise geç giriş yapmaları Acente sorumluluğunda değildir. Tüketicinin/Katılımcının konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Acente sorumlu tutulamaz. Ancak Acente yetkilileri konu ile ilgilenirler. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması, sözleşmeden dönmek istemesi halinde, tüketici, Acente yetkilisine ve konakladığı otele, hizmeti sona erdirme, sözleşmeden dönme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır, aksine davranış ile hiçbir bildirim yapmadan tesisten/otelden ayrılması halinde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici/katılımcı, rezervasyon aşamasında, gerek kendisine gerek adına sözleşme yaptığı diğer katılımcılara ait istenilen bilgileri (doğum tarihi, kayıt için gerekli kişisel bilgileri, vs.) doğru, resmi kayıtlarına uygun ve eksiksiz olarak vermeli, sisteme girmelidir. Rezervasyon yaptırılan tesise/otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, Tüketicinin/lerin- ve katılımcının/ların doğum tarihlerinin, kişisel bilgilerinin sözleşme/voucher bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tesis/otel tarafından tespiti durumunda, Tüketici/ler-Katılımcı/lar, rezervasyon yaptırdıkları otelin kurallarını ve yaptırımlarını (örneğin, bilgilerin hatalı verilmesi/girilmesi nedeniyle fiyat farkı çıkması durumunda, çıkan fiyat farkını otele ödemek gibi) yerine getirmek zorundadırlar. Böyle bir durumun yaşanması halinde Acente sorumlu tutulamaz.

3.2. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmakta olup tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (Yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, rezervasyon Sahibi, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve gerekli olabilecek her türlü tazminde bulunacaktır.

3.3. Müşteri otelle ilgili yaşamış olduğu olumlu olumsuz deneyimlerin muhattabı ilgili otel yönetimi olup her türlü yasal başvuruda da muhatabı ilgili otel olacaktır. Acentenin maddi manevi sorumluluğu bulunmayacaktır. İhtilaf vuku bulduğunda çözümünde İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemeleri  yetkilidir.

3.4. Katılımcıların şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

3.5. Oda blokajını tesis yapmakta olup Acente’nin doğrudan bir müdahalesi olmamaktadır.

3.6. Aksi belirtilmedikçe müşterinin otele giriş saati 14:00’dır. Otelden çıkış saati ise son saat 11:00’dir. Ancak Paket turlarda saat değişiklikleri yapılmaktadır. 

3.7. Kayak/Snowbord sporu bir doğa sporudur. Nadiren de olsa eğitim anında yada piste olumsuz kazalar mevcut olmaktadır. Müşteriler satın aldıkları pakette yapılacak olan etkinliklerde riskler anlatılır ve bu riskleri kendileri kabul etmiş sayılır, Acente sorumlu tutulamaz. Ancak Acente yetkilileri hastane transferi ve ilgilenmede katılımcılara refakat eder.

3.8. Transfer Hizmetleri almış olduğunuz paketlere göre değişkenlik gösterir. Almış olduğunuz pakette her türlü dahil olan transferler Acente’ye ait olup Koltuk sigortaları yapılmıştır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1. Rezervasyon sahibi, bu otel/tur rezervasyonu sözleşmesini, call center aracılığı, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı uzaktan imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel/tur rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda  almayı taahhüt etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu turda adları yazılı müşteriler adına iş bu sözleşmeyi kabul eden taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir. Bu beyan, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.

4.2. Paket turlar kişi başı olup 6 yaş altı çocukların katılımı indirimli olarak faydalanırlar. 

4.3. Acente, tur fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda önceden tahsil edilen tur fiyatlarından ekstra ücret talebi veya iadesi uygulanmayacaktır. Hedefteki katilimin altında kalan bazı gezilerin gerçekleşmeme riskini ortadan kaldırmak için, gerek gördüğü taktirde bazı geziler ve bu gezilerdeki otel klasmanlarıyla ilgili promosyon fiyatlamaları uygulayabilecektir. Bu özel durum ayni geziye önceden kayıt yaptırmış müşteriler açısından bir indirim hakki doğurmaz.

4.4. Kayak turlarının skipass hariç paketlerinde fiyatlara liftlerde kullanacağınız skipass veya kızak pisti ücretleri dahil değildir. Bu kartlar otelden ekstra bedel ile temin edilmektedir. *Kayak turlarımıza katılan ve skipass hizmetini bizim tarafımızdan sağlayan müşteriler, skipass kartlarını kaybetmeleri halinde, skipass ücretini Acente’ye ödemek zorundadırlar.

4.5 Turlarımıza katılan veya kayak ulaşım hizmeti kullanan kişi/kişilerin, spor ve kışa dayalı zarar görmesi, kaybolması, yaralanması vb. durumlardan Acente sorumlu değildir.

4.6. Rezervasyon sahibi, yanında bulunan eşyaların kayıp ve çalıntı durumundan Acente’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Acente, rezervasyon sahibi tarafından, kıymetleri ile birlikte bir tutanakla birlikte kendisine/çalışanına teslim edilen eşyanın kaybından, zayi olmasından, çalınmasından en çok turun ulaşım bedeli kadar sorumludur. 

4.7. Acente, istisnai durumlarda, rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen tur programına eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkına haizdir. Bunun içinde; aynı tur içeriğine sahip, farklı bir tur operatörüne yolcu yönlendirme de dahildir.

MADDE 5 – GÜNÜBİRLİK / KONAKLAMA TURLARIN MÜCBİR SEBEPLER VE İPTALİ

5.1. Kayak turlarında telesiyejlerin arıza, hava muhalefeti veya işletme tercihi ile açılması / kapanması kayak merkezlerinde bulunan otellerin / tesislerin inisiyatifinde olup her türlü arıza veya skipass fiyat değişikliği, manyetik skipassların depozito ücretleri, bu tesislerin inisiyatifinde ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Ayrıca tesisler ani aldıkları kararlarla (özel günler ve tatiller dahil) skipass fiyatlarında değişikliğe gidebilecek olup bu durum Acente sorumluluğunda ve bilgisi dahilinde alınan kararlar değildir; Acente bu değişiklikleri öğrendiği anda müşterileri bilgilendirebilecektir.

5.2. Sözleşme yapılırken kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağan üstü ve öngörülmez nitelikte olan olaylar neticesinde ortaya çıkan ve paket turun başlamasına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, Acente’nin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Acente için mücbir sebepler sayılır. Bu haller; a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım, kar fırtınası, ulaşımı engelleyecek nitelikte tipi, boran gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller; b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller. Kar fırtınası, aşırı kuvvetli rüzgar sebebiyle liftlerin çalışmama riski, yolların kapanması veya liftlerde kar yetersizliği bildirimi gibi istisnai veya buna benzer mücbir sebeplerden dolayı tur, hizmet vermeme hakkını elinde tutar. Bu tip olağanüstü doğal koşulların oluşacağı kanısı kuvvetlenirse veya kayak merkezlerinden bilgi ulaşırsa Acente, tur misafirlerini bilgilendirerek turu iptal edebilir. Bu durumda tur, müşteri onayı dahilinde ileri tarihe ertelenebilir veya ücret iadesi gerçekleştirilir. COVID-19 kapsamında belirlenen tur gün ve saatinde oluşabilecek kısıtlamalarda tur sahibi isterse ileri tarihli bir tur ile değişiklik yapabilir ya da tur iptali gerçekleştirebilecektir. Böyle bir durumda müşteri talebi doğrultusunda ücret iadesi kesintisiz yapılacaktır ve en geç 10 iş günü içerisinde geri ödenecektir.

5.3. Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Acente’nin turu iptal etme hakkı ya da aynı destinasyonda başka bir tur operatörünün turuna devretme hakkına sahiptir. Yukarıda sayılan nedenlerle, Acente turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 24 saat kala bildirecektir. Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir gün kala ortaya çıkarsa bundan Acente sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda da rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilecektir.

5.4. Rezervasyon Sahibinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel ağır hastalığı (ağır hastalığın tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan resmi kurul raporu ile kanıtlaması şartıyla) veya birinci dereceden bir yakının vefat etmesi nedeniyle tura katılmasının mümkün olmaması halinde, resmi yazılı ve belgeli başvurusu durumunda, rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz bir kişiye devredebilir. Rezervasyon Sahibinin, günübirlik turlarda 3. kişiye devredebilmesi için turun başlama tarihine en az 1 gün kala, tura katılma haklarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, Acente’ye bildirmek zorundadır. Bu durumda devreden ve devralan Acente’ye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Konaklamalı turlarda bu süre en az 7 gün olup, farklı süreçler otellerin inisiyatifi ve onayı dahilindedir.

5.5. İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslının Acente’ye iadesi gerekmektedir. Taksitli satışlarda, Rezervasyon sahibi işbu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunun bir taksitini ödemediği takdirde diğer taksitlerin muaccel olacağını müşteri peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.6. Kart ile yapılan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmedeki, kurumun haiz olduğu haklar bakidir. İade yapılacak bir durumda kredi kartı ile yapılan ödemeler aynı karta iade edilecek, iade süresi ise aracı finans kurumu ile banka arasındaki sürece bağlı olup, genel ortalaması 3-10 iş günü sürebilmektedir. Havale ile yapılmış ödemeler istenen banka bilgileri eksiksiz verildiği andan itibaren ortalama 3 iş günü içerisinde işleme alınacaktır. Kredi kartı ödemelerinin iadelerinde %21 komisyon bedeli kesilmektedir.

5.7. Ulaşım dâhil alınan konaklamalı tur paketlerinde Kayak pistlerinin açık olmaması tur tarihinden önce belli olur ise ve liftlerin çalışmaması durumunda turumuz “kayak turu” formatında yapıldığından, ulaşım sağlanamayacaktır. Konaklamalı tur alan misafirlerin kar durumu takibini yapmaları gerekmektedir. Böyle bir durum yaşanması halinde otel iptal/iade süresi geçti ise paket tur tutarı içinden konaklama bedeli düşülerek web sitemizde görülen güncel ulaşım ücreti tarafınıza iade edilecektir. (Konaklamalı turların konaklama iade ve değişim durumları hotellerin münhasır yetkisinde olup Acente dahilinde değildir)

5.8. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği ve kayıt aldığı otel/tur rezervasyonunun başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya yoğun dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir/iptal edebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade almak hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmayacaktır. Tur/konaklama, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmaksızın Acente tarafından iptal edilir ise, tur bedelinin tamamı Rezervasyon Sahibine iade edilir. Tüketici, tura/paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, turun başlamasından en az yedi gün önce Acente’ye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilecektir.

5.9. Turun/paket turun başlamasından önce sözleşmenin ana unsurlarından birinde esaslı değişiklik olması halinde tüketici bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini Acente’ye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile aşağıdaki seçimlilik haklarından birisini kullanabilir:
a) Acente tarafından sunulan eşit veya daha yüksek değerde başka bir tura fiyat farkını ödeyerek katılma,
b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
c) Herhangi bir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönme. Sözleşmeden dönülmesi halinde bildirimin yazılı iletilmesinin akabinde 14 iş günü içerisinde bedel müşteriye ödenecektir.

5.10. Acente, kusuru ile işbu paket tur sözleşmesini ifa edemez veya turun başlamasından sonra, Acente’den kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, Acente, TÜRSAB hükümlerine göre iade ve zararı tazmin edebileceği gibi, tur bedeline dahil olmayan ek veya alternatif düzenlemeler ile de bedel iadesi ve zararın tazminini yoluna gidebilir. Ek veya alternatif düzenlemeler Rezervasyon Sahibi tarafından kabul edilip kullanılmış ise, Rezervasyon sahibinin bedel iadesi ve tazminat hakki sona erer.

5.11. Müşterinin konaklama başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebini yazılı, şikâyete sebep, mücbir sebepler de dâhil olarak yapması ile ilgili tur sağlayıcının onayı doğrultusunda değerlendirilerek yapılacaktır. Erken ayrılma halinde, ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı iş birliği yapılan sağlayıcının inisiyatifinde olduğundan Acente’ye bu konuda bir itiraz yöneltilemez ve uygulanacak olan herhangi bir cezai işlem konaklama bedeli olarak fatura edilecektir.

5.12. Acente’nin, sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması hallerinde, tüketiciye ödenecek/iade edilecek bedelin/tazminatın tespitinde TÜRSAB hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 6 – ERKEN REZERVASYON

6.1. Erken rezervasyon biletlerinde; alınan biletler isim ve telefon başı aynı ürün için maksimum 5 adet ile sınırlı olup, sadece kendi, eşi veya çocukları adına kullanılabilecektir. Arzu edilen tarihlerde biletin kullanılabilmesi için irtibat bilgilerimiz info@vitaminextreme.net olarak belirlenmiştir. Erken rezervasyon günübirlik turlarda; rezervasyon tarihi belirlenen ve ödemesi tamamlanan günübirlik tur biletlerinde, güzergâh saatine 48 saat kala iptal, iade veya tarih değişikliği yapılmamaktadır. İptal edilmemiş biletlerin sonraki süreçte uygun kar koşullarını takip ederek kullanılması rezervasyon sahipleri sorumluluğundadır. Tur tarihlerinde; pandemi koşulları, kar eksikliği veya herhangi hiç bir mücbir sebep ile bilet iptal veya iadesi için geçerli değildir. Müşterilerin bu belirtilen tarihleri kabul ettiği peşinen kabul edilir.

6.2. Erken rezervasyon konaklamalı turlarda; rezervasyon tarihi belirlenen ve ödemesi tamamlanan rezervasyonların iptal, iade veya tarih değişikliği yapılmamaktadır. Konaklamanın alındığı tarihte kar yağışı olmamasından kaynaklı pistlerin açılmaması veya diğer mücbir sebeplerden kayak pistleri açılmadığı takdirde paket tur içindeki ulaşım hizmeti sağlanamayacaktır. Tarih değişikliği veya konaklamayla alakalı kısmi veya tamamı iade gerçekleşir.

6.3. Erken rezervasyon bileti satın alan misafirler Acente’ya tarih uygunluğu sormak zorundadır. Müsaitlik kalmadığı veya yeterli sayıya ulaşılamadığı taktirde Acente farklı bir tarih önerme veya ertelemede bulunma hakkına sahiptir. Müşteri aynı tarih tercihinde ise Acente aynı hizmeti vermek şartı ile başka bir acente üzerinden hizmet verme opsiyonuna sahiptir. Alınan erken rezervasyon biletinin istendiği tarihte müsait olması için yeterli süre öncesinde acente ile iletişime geçerek yerinin ayrılmasını talep etme Rezervasyon sahibi sorumluluğundadır. Arzu edilen güne veya kalkış saatine kısıtlı süre kala talep edilen rezervasyonlarda araç müsaitliği ve koltuk garantisi verilmeyecektir.

6.4. Erken rezervasyon kayak turlarında; alınan bilet promosyonun alındığı kayak sezonu, satın alan tarafından tam ücret iadesi ile iptal edinilebilir (tarih rezervasyonu yapılmış ve tura 24 saatten az kalmış iptal talepleri hariçtir.).

6.5. Erken rezervasyon promosyonları, konusu olan dönem/sezon içinde geçerli olup, pakette belirtilen süreye kadar kullanılmayan biletlerin sonraki senelere devri bulunmamaktadır. Kullanılmayan biletlerin ücret iadesi talep edilemez. 2023-2024 kış sezonu için son tur tarihi 29/03/2024 tarihidir. Bu tarihe kadar kar uygunluğu olup olmaması Acente sorumluluğunda değildir. 2023 yaz sezonu için son tur tarihi 09/10/2023 tarihidir.

6.6. Kayak sezonu için alınan erken rezervasyon paketlerinde; bilet sahibi aldığı lokasyonu değiştirmek isterse Acente’nin sunduğu diğer kayak merkezi bölgelerindeki kayak turları paketlerinde kullanabilecektir. Bu durumda alınan promosyon bilet fiyatı ile yeni lokasyonun standart bilet fiyatından düşüm yapılarak fark yolcudan tur tarihi öncesi tahsil edilecektir.

6.7. Acente, erken rezervasyon biletlerinin kullanımlarının talep edildiği sömestr, milli ve dini bayramlar, yılbaşı vb. özel günlerde; otel / tesisler tarafından önceden sezonluk bildirilen skipass ücretleri başta olmak üzere uhdelerinde olan diğer bütün geçici veya kalıcı fiyat güncellemelerini esas alınacaktır. Bu tip değişiklikler acente dahilinde olmasa da oteller tarafından mücbir sebep gösterilerek veya ani bildirimle değişikliğe giderek uygulayabilecekleri fiyat farklılıkları müşteri tarafından ödenecektir. Fiyat farkının ödenmemesi durumunda erken rezervasyonlar, fiyatı güncellenen özel tatil günleri haricinde kullanılabilecektir.

6.8. Bir Acente hediyesi, çekilişi veya hediye tur hakkı kazanılmış ise, bu kazanılanlar aynı sezonda geçerli olup, gelecek sezonlara, farklı kişilere veya farklı hediye alternatiflerine dönüştürülemeyecek olup değişiklik ve iptal hakkı yoktur.

6.9. Kampanya dahilinde alınan turlardan herhangi birinin iptal edilmesi halinde hediye olan tur geçersiz sayılacaktır. Hediye olan turun iptali yoktur. Turu satın alan kişi dahil olmak üzere bir seferde en fazla dört kişi kullanabilir. Turu satın alan kişi ile birlikte en fazla üç farklı kişi turu aynı anda kullanabilir. Hediyeyi sadece turu satın alan kişi kullanabilir. (Araçta satın alan kişinin TC numarası teyidi yapılacaktır. Tur sahibi haricinde hiç kimse bu kuponları tekil kullanamaz. Aksi durumda o günün güncel promosyon harici fiyat üzerinden tahsilatı yapılacaktır.)

MADDE 7 – SİGORTA

7.1. Müşteri dilerse konaklama veya günübirlik tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan müşterilerin, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili günübirlik turlarda taşıyıcı firma tarafından sağlanan koltuk sigortası haricinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Paket tur kapsamında olan konaklama dahil turlarda Seyahat Sigortası Acente tarafından yaptırılacaktır.

MADDE 8 – DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Acente rezervasyon esnasında alınan müşteri iletişim bilgilerine; tur ile ilgili bilgilendirme (Rehberin telefonu, kalkış saati vb), memnuniyet anketi ve sadece önemli Acente hizmet bildirimleri gönderebilir. Rezervasyon sahibi istediği an, Acente’nin sunduğu interaktif listeden çıkış/karaliste opsiyonunu kullanabileceği gibi Acente müşteri hizmetleri (info@vitaminextreme.net) ile bağlantıya geçerek listeden çıkmayı talep edebilir. Bu durumda verilen iletişim bilgileri kara listeye alınacak ve bir daha belirtilen iletişim kanalından irtibata (Müşteri talebi tekrar olmadığı takdirde) geçilmeyecektir. Tur, konaklama, hizmet satın alan Rezervasyon Sahibi arzu ettiği an son verilmesi koşulu ile bu bilgilendirmelerin olabileceğini kabul ederek hizmet alacaktır. Acente bu bilgileri 3.cü kişilerle asla paylaşmaz, gizlilik ilkeleri içerisinde saklı tutar. Ayrıca rezervasyon esnasında bildirilen iletişim bilgilerine mesaj gelmesi ve promosyon bilgilendirilmesini yolcuların kabul ettiği kişisel verilerin kullanılmasına dair aykırılık oluşturmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.2. Tur ve gezi esnasında fotoğraf, video gibi medya materyalleri diğer müşteriler tarafından talep edilebilir veya Acente tarafından toplu halde, rastgele çekilebilir olduğu kabul edilecektir. Görüntüsünün görsel veya basılı hiç bir mecrada gözükmemesi konusunda özel hassasiyeti bulunan misafirler, tur öncesinde yazılı olarak Acente’ye (info@vitaminextreme.net) bildirmek durumundadırlar. Acente bu uyarı dahilinde tur rehberini/operasyon görevlisini bilgilendirmede bulunmaları gerekmektedir. Böyle bir durumda Rezervasyon Sahibi çekim esnasında grup ile birlikte bulunmama özverisinde olma mecburiyetindedir. Acenteya’ye yazılı uyarı yapılmadığı takdirde Rezervasyon Sahibi; manzara, tur faaliyetleri, topluca çekim vb. görsellerin çekildiği anda görüntüsünün arada gözükebileceği ihtimalini bilerek tura katılmaktadır. Bu görüntüler Acente’nin sosyal medya, website ve benzeri kanallarında tur görüntülerinden örneklemesi ile yayınlanabilir. Öte yandan fotoğraf/videosunun çekilmesini isteyen misafirler içinde bu hizmetin ve görsellerin yayınlanmasının da Acente açısından mecburiyeti veya garantisi yoktur. Bahse konu husus da KVKK’a aykırılık teşkil etmeyecektir.

8.3. Kayak kiralama rezervasyonu yapmış olan müşteriler için istisnai durum haricinde uygun kayak verileceği kabul edilir. İstisnai durumlarda benzer veya yeni kayak ayarlanarak yardımcı olunacaktır. Yazılı ileti, eksiksiz de bildirilmiş olsa, istisnai durumların oluşması halinde kayak odasında rezervasyon tekrar ayarlanmak zorunda kalınabilir, uygunluk bulunmaması halinde tam ücret iadesi acente tarafından yapılacaktır.

8.4. Kayak Evlerinden kiralanan malzemelerin tam ve eksiksiz teslimatı ile ilgili sorumluluk tamamıyla müşteriye aittir. Eksik, hasarlı olarak teslim edilen veya kaybedilen malzemeler için Acente ürün bedelinin tamamını tahsil etme hakkına sahiptir. Eksik ve hiç getirilmeyen ürünün bedelinin tamamını müşteri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

8.5. Araç içinde ve tur süresince taşkınlık yapan, diğer misafirleri rahatsız eden ve sarhoşluk seviyesinde alkol tüketen misafirlerin turlarının derhal iptal edileceği nihayetinde ücret iadesi yapılmayacağı peşinen ihtar olunur.

8.6. Rezervasyon Sahibi, acentenin, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin, satın alınan tura ilişkin olarak bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan çıkarılacağını, bu nedenle de acenteden herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

8.7. Misafirler yanlarında kötü kokan, akan yiyecek getirmeyeceğini, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ile her çeşit hayvan ile seyahat etmeyeceğini yazılı bir izin olmadan taşıma araçlarında bulundurmayacağını kabul etmektedirler.

8.8. Bu sözleşme katılımcıya verilecek hizmetin kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, fatura ve makbuz yerine geçmez, tur bedelinin ödendiği anlamına gelmez.

8.9. İhtilaf vuku bulduğunda Nevşehir Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – İADE VE İPTAL

9.1 Rezervasyon yaptıktan sonra ödemelerini yapan müşteriler, iptal taleplerini tur programına 15 gün kala Acente’ye bildirmek zorundadır. Banka Havale/EFT yöntemi ile ödeme yapan müşteriler ücret ödemesini %100 olarak geri alabilir. Kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden ise %21 oranında komisyon oranı kesilerek iade yapılmaktadır.

9.2 Rezervasyon tarihi belirlenen ve ödemesi tamamlanan tur biletlerinde, güzergâh saatine 48 saat kala iptal ve ücret iadesi yapılmamaktadır. 48 saat ile 72 saat kala sürede iptal talebinde bulunulması halinde bilet tarihi ertelenebilecektir (Erken rezervasyon biletleri hariçtir). Tur kalkış saatine 48 saat kala tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. Paket turlarda (24 saati aşan ulaşım + konaklamalı turlar gibi) tur başlangıç saatine minimum 72 saat kala iptal ve ücret iadesi yapılmamaktadır. 72 saat fazlası sürede iptal talebinde bulunulması halinde iptal ve iade onayı ancak otelin koşullarına ve yazılı onayına bağlıdır. Onay halinde bilet tarihi ertelenebilir veya ücretin %100’ü geri talep edilebilecektir. Erken rezervasyon bu kapsam dışındadır.

İşbu sözleşmenin imzalanması/elektronik ortamda onaylanması öncesinde paket tura ilişkin tüm bilgiler tarafıma verilmiştir.